Latest News

قسمت اول رادیو ایران ترابر منتشر شد

انتشار قسمت اول رادیو ایران ترابر خدمتی جدید از سامانه اعلام بار هوشمند ایران ترابر برای شما زحمت‌کشان بی‌وقفه جاده ها

بالاخره بعد از هفته‌ها بیداری کشیدن و تلاش‌های شبانه‌روزی بی‌وقفه تیم سامانه اعلام بار هوشمند ایران ترابر، قسمت اول رادیو ایران ترابر برای همراهی با شما زحمت‌کشان جاده منتشر شد، اما این تازه قسمت اول ماجراست! امید است که با این همراهی ساده بسیاری از پیچیدگی‌ها و تنهایی شما زحمت‌کشان بی‌وقفه در جاده‌ها کاسته شود. تیم پشتیبانی ایران ترابر، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما برای قسمت‌های بعدی رادیو ایران ترابر می‌باشد.

مشاهده ی قسمت اول رادیو ایران ترابر در لینک زیر :

"فصل اول -قسمت اول "

افزودن نظر

نظرات